Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 36 Numer roty: 1029
Bądlewskÿ — Item Nicolaus Bądlewskÿ ducit testes erga Johannem Jarognewskÿ: primus Stephanus Rzeszotarzewskÿ, secundus Jaroslaus Tarnowskÿ, qui fuerunt in legacionibus ex parte eius ad capitaneum Dobrogostium et iudicem, tercius Johannes Rzeszotarzewskÿ, quartus Przetpelk Srotskÿ, quintus Wincencius Saportskÿ, sextus Jądral Borzÿslawskÿ — Rota:

... Tako gim ... Jakoʃmi bili ... v pana Dobrogoʃta
... vpana Micolaÿa Czarnkowʃkego
wpoʃelʃtwe pouÿedyącz nÿemocz Mi
kolaÿewą Bądlewʃkego bÿ ktemv
radzil ÿʃz nÿemoʃe bicz o tą nÿemocz
wpobÿczv