Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 36 Numer roty: 1028
Jarognewskÿ — Item nobilis Johannes Jarognewskÿ ducit testes erga Dobrogostium olim de Wiast: Primus Andreas Popowskÿ, secundus Laurencius Coslowskÿ, tercius Rzewechowskÿ, quartus Nicolaus Rzewechowskÿ, quintus Jacobus Wÿekowskÿ, sextus Tomek Malochowskÿ castellanus Dzbąszkÿ — Rota:

Tako gim ... Jako Jan kedi Mico
laÿ bądlewʃkÿ ʃządal ot dobrogoʃta na micolaÿa prawa ÿʃz tich
ran ne przÿmowal naʃzą ÿ nechczal
ʃnÿm prawa pomocz rzekącz ÿʃze
to moÿa rzecz ÿeʃt