Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 36 Numer roty: 1027
Jarognewskÿ — Item nobilis Johannes Jarognewskÿ ducit testes erga strenuum Moszcicium de Stąszewo heredem: primus Petrus Watha, secundus Michael Wÿlamowskÿ, tercius Johannes Choczeszewsky, quartus Zawisza Koslowskÿ, quintus Laurencius de Scoraczewo, sextus Gregorius Popowskÿ — Rota:

Tako gim ... Jako Jan Jarognewʃkÿ
ne ʃzedl ʃzamo czwart ʃtako dobri
mi ÿako ʃzam, a ʃedwema naczema
podleÿʃzimi, na pana poʃnanʃkego
ÿeʃzoro ÿwʃzal mv gualtem lodzą