Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 36 Numer roty: 1026
Vitkowskÿ — Item Petrus Kaszuba debet periurare quinque wlnera livida adversus Masz de Vitkowicze, que sibi inposuit idem. Idem idem ducit testes contra eundem pro violencia: primus Florianus de Witkowicze, qui circa hoc fuit, secundus Sandiwogius Lipniczskÿ, sed est frater uxoris sue amitalis, tercius Petrus in Popowo, quartus Swąszek Krzestkowskÿ, quintus Winciencius Krzestkowskÿ, sextus Albertus Sądzÿnskÿ — Rota:

Tako gim ... Jako tho ʃwatczą Jako
Maʃz witkowʃkÿ przÿbÿekl ʃedwema
podleyʃzÿma gwaltem ne pÿotrową ÿ na gego ʃzonÿ dredzÿną ÿranil go pÿą
czą ran ... Jakom przÿtem bil