Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 36 Numer roty: 1025
Nyemeczkowskÿ — Item honesta Hanca de Wączkowo ducit testes erga nobilem Johannem heredem in Nÿemeczkowo Maiori: primus testis Swantopalk de Slawno Maiori, secundus Nicolaus Thomiczskÿ, tercius Petrus Radwanowskÿ, quartus Johannes de Maiori Lutomÿe, quintus Hinczka de Nÿeproschewo, sextus Sandiwogius Granowskÿ — Rota:

Tako gim ... Jako to ʃwatczą Jako
hanka wączkowʃka poʃzÿczÿla ʃwe dzewcze Margo
[rzeka]rzacze pÿączÿnacze grzÿwen gro
ʃchi ʃchirokich do geÿ ʃzÿwotha