Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 36 Numer roty: 1023
Albertus de Daschewicze — Item nobilis Albertus de Daschewicze ducit testes erga Nicolaum kmethonem de Pÿotrowicze: primus testis Nąschagnew heres in Czartkÿ, secundus Johannes heres in Dzberkÿ, tercius Bodzatha heres Dzirschniczskÿ, quartus Jacusch heres Gąschorowskÿ, quintus Janusius Glowczinskÿ, sextus Jacusius Bagrowskÿ — Rota:

Tako gim. ... Jako to ʃwatczą ÿʃze
woczech Daʃchewʃkÿ nÿe vʃząl dwu
wolv Mÿcolaÿewÿ ÿako pÿącz Grzÿ
wÿen