Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 36 Numer roty: 1021
Petrus Slap — Item Petrus Slap de Dambrowa ducit testes adversus honorabilem dominum Janusium de Czolowa: primus Kusz de Rosnowo, secundus Albertus Owÿeczka, tercius Hinczka de Nyeproschewo obligacione, quartus Wlodak in Dambrowa, quintus Miroslaus de Wączkowicze, sextus Albertus de Wączkowicze — Rota:

Tako gim pomoʃz ... Jako to
ʃwatczą iako pÿotr Slap nÿe poʃegl kʃchądzu Januʃchewi
ʃtoga ʃchana ÿako grzyvna