Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 36 Numer roty: 1020
Czolowskÿ — Item honorabilis dominus Janusius Czolowskÿ item (!) ducit testes erga Petrum Slap de Dambrowa: primus Martinus de Palandze, qui fuit in legacione, secundus Boguslaus Placzkowskÿ, tercius Manÿek Placzkowsky, quartus Bodzata Dzberkowskÿ, quintus Andreas Daronÿa apud dominum Vincencium, sextus dominus Miculi plebanus in Brodnicza — Rota:

Tako [gim] (mv) pomoʃz ... ÿako
bil w
poʃelʃtwe bÿ pÿotr dal schekÿrą
na rąkÿ niʃz zemʃkÿ vklad wÿ
ʃched y chczal za ną rączicz a on mv
ge nÿe dal po tem miʃz oʃzm nÿe
dzel wÿʃla