Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1391 Pisarz: 4 Numer roty: 102
Testes Jakuszii de Gwasdowo contra kmethonem de Zegersz: primus Vbislaf Kolaczski, Petrek Kolaczski, Janek Golunski, Petrek Golunski, Venczslaf Jagodzenszki, Jantoni de Glamboke:

Jaco to ʃwaczø iʃz Jakub wiʃzedl Jakuʃzo(wi)
ne vczinifʃzi nigednego prawa ...