Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 36 Numer roty: 1019
Schekirka — Item Nicolaus Schekirka ducit testes duos de iudicio regali, videlicet Stanislaum Slap et Johannem Pyotrowskÿ erga Jutam contoralem Cherubini de Gorzÿschewicze scolteti, qui iurabunt sub hac rota:

Tako gim pomoʃz ... iako ʃnÿm ʃche
dzelÿ na ʃchądze ÿʃz czo wÿʃnal
micolaÿ ʃchekirka to wiʃnal po
prawe prawdze