Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 35 Numer roty: 1016
KrzywosząndSlawensky Krzywoszand ducit testes Wlodimirus, Grzymala, Grzimka, Haska erga Gnewomirum de Dąbrowa: primus Johannes Ruthsky, secundus Johannes Welzinský, tercius Wąnczencz quondam Slopanowsky, quartus Johannes Kýkowsky, quintus Wąnczencz Krzestkowský, sextus Andreas Durla — Rota:

Tako gym pomoz bog ... yakotho
ʃzwątczą yako geʃt dobeʃlawa newý
noʃla. zotcziʃzny gnewomiroweý ʃzwel
gey dąbrowÿ czterdzeʃczý grzyweÿ ʃzy
rokych groʃʃzÿ do (zoʃʃzoweÿ) Oʃʃzowa dla zawenecz