Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 35 Numer roty: 1015
Bithinskÿ — Item Petrus heres de Bithin ducit testes erga Johannem et D[e]rslaum heredes quondam in Pogwysdowo: primus Abraham Slawenský, secundus Wlodek Slawensky, tercius Albertus Slawenský, quartus Sąndiwogius Petrský, quintus Derslaus Czeraczský, sextus Johannes Dokowskÿ — Rota:

Tako gym pomoz bog y ʃzwati +
yako ʃzwatczą yʃz pan potr bitin
ʃký newząl dwadzeʃca grzywen
ʃzpogwiʃzdowa dzedzini dzerʃkowey [J] Janoweÿ any gych. wzitka ma.