Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 35 Numer roty: 1014
Przebadowsky — Item dominus Nycolaus Przebądowsky ducit testes erga honestam Katherinam strennui Pauly conthoralem de Chrząscowo heredis: primus Sąndiwogius Kniszinský, secundus Nemsczon Studzensky, tercius Ptolomeý Pomorzansky, quartus Wąnczecz Swanowský, quintus Petrica Lubowský, sextus Wincencius de Wiszoka — Rota:

Tako gym pomoz ... [yʃz czʃzo helʃka]
Yako tho ʃzwatczą czʃzo paʃzkowa
zalowala namykolaya aby gego zo
na winoʃla oʃzmdzeʃzant grzywen. wana wgego dom pogeÿ ʃtriy[a](u) tego
yeʃt newnoʃla.