Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 35 Numer roty: 1013
Ludomsczÿ — Item Woytek et pueri Msczyszkonis, heredes de Ludome, ducunt testes erga Jutham, Cherubini conthoralem de Gorzyszewicze, pro hereditate: primus Nycolaus de Wargowo, secundus Janusius Gorzewskÿ, tercius Johannes Coldrąpskÿ, quartus Stephanus Nenyskÿ, quintus Dobeslaus Sokolnisky, sextus Albertus Gusdak — Rota:

Tako gim ... yʃz gych oczecz [y] y.
oný potem polowiczą ludom ʃpo
koyne widzerzely mimo trzydzeʃcy
lat oyąʃz nanye Jø Juta zalowala a wtem gych nigdý nýkt prawem ne
vgabal