Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 35 Numer roty: 1012
Szwanowský — Item strennuus Nycolaus olim de Szwanowo ducit testes contra strennuum Moscicium castellanum Poznaniensem pro sexaginta marcis: primus Stanislaus Petrzyczicz de Lubowicze, secundus Tomecz Lubowský, tercius Janusius de Gląboke, quartus Jaroslaus Goczalkowský, quintus Janek Jagoczinsky, sextus Stanislaus Barkowskÿ — Rota:

Tako gym pomoz bog y ʃzwaty +
Jako tho ʃzwatczą yze pan Moʃcicz.
pobral owcze y bidla. czʃzo go przy
gnal pan Micolaÿ ʃzwanowa przed
Oborniký y [ʃzÿta] zyta tamo yako
ʃzeczdzeʃząnt grzywen y [tek] tego vʃzitek ma