Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 35 Numer roty: 1011
Item Moscicius castellanus Poznaniensis ducit testes adversus strennuum Nycolaum olim de Swanowo pro centum marcis cum sexaginta marcis et pro dimidia secunda marca in toto latorum grossorum: Primus Albertus Oweczka de Conarzewo, secundus Johannes Potrkowsky, tercius Gnewomirus de Dąbrowa, quartus Wlodak Dąbrowsky, quintus Jacussz Neproszewský, sextus Johannes Sroczskÿ — Rota:

Tako gym pomoz bog y ʃzwąti +
yako tho ʃzwątczą yʃz pan moʃczycz
neoʃtal winowat. panu Micolagewy
Szwanowʃkemu ʃta grzywen yʃzeʃczy
dzeʃząnt y poltorý grzywny groʃzew
ʃzyrokych naliczbe anýmuʃzą gych
zamowili zayutra zaplaczýcz poobli
czenv.