Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1420 Pisarz: 34 Numer roty: 1010
Idem contra eundem — Item idem ducit testes contra eundem: primus Johannes Silnowsky, secundus Nicolaus Lagewniczsky, tercius Neuipsczon Studzeniczsky, quartus Johannes Lowaczsky, sextus Stanislaus Gowarzewskÿ — — — Rota:

Jaco O Micolaya Sabitego Soltiʃza Sʃgorzicz nycteÿ namicolaya werzeniczʃkego
neʃzalowal aʃz crzÿ lata mÿnąly