Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1420 Pisarz: 34 Numer roty: 1009
Verzeniczský — Item nobilis dominus Nicolaus de Verzenicza ducit testes erga prudentem Barthosium de Gorzicze: Primus Nicolaus Chemel de Bylini, secundus Philippus apud dominum Gorkam, tercius Gywan de Sobota, quartus Derslaus Sobothsky, quintus Bodzantha Lubiczskÿ, sextus Albertus Silnowsky — Rota:

Jaco verzeniczʃky cʃzo nan ʃzalowal Bartos
ʃgorzicz opąncznaczʃe grzÿwen oto go nicteÿ ne
ʃzaʃwal. aʃz crzÿ lata mynąli