Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1420 Pisarz: 34 Numer roty: 1008
Jaroslaw cum Theodrico — Item strenui domini Jaroslaus subcamerarius Kalisiensis et Theodricus de Medzychod ducunt testes erga Henricum Viskota de Raconewicze: primus Paszek Ptaskowskÿ presens, secundus Nicolaus Soldra presens, tercius Derslaus Cowalewsky presens, quartus Jacobus Soldra, quintus Wyslaw Sczuczinský, sextus Preczslaus Zaleskÿ — — — Rota:

Jacoʃmÿ przytem bili ... yʃze pan podkomorze y chorąʃze nerą
czyli oprawicz Nalubekowe ʃweÿ Jątr
wÿ Ale Naginneÿ ʃweÿ dzedzyne me
dzÿ dwema lee tako aliʃzby gim ʃto
kop cʃzo ma dala naraconeuicech albo
liʃth natÿ penądze cʃzo ma Naracone
wycach