Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1420 Pisarz: 34 Numer roty: 1007
WitkowscÿNikel et Tworzyÿan de Witkouicze heredes ducunt testes erga Margaretham ipsorum sororem germanam: duo fideiussores primi, tercius Laszotha de Neÿnÿno, quartus Mathias de Roscygnewicze scoltetus, quintus Jacobus de Krzestkouicze et iste habet partem, que ducit testes: matris patruelem, germanam sororem, isto non wlt perdere, sextus Sandiuogius Lipniczsky — Rota:

Jaco ʃmÿ rączyli
zapoʃzang Margorzacze ʃnÿcleweÿ yʃtwo
rzÿyanowey oczczyʃný zathakÿ yaco ʃza
ma vybrala yten ʃzaplaczon ... Jaco tho ʃwaczczą

Item Petrassius et Sandiuogius parvus de Vitkouicze isti sic: