Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1420 Pisarz: 34 Numer roty: 1006
Turkowskÿ — Item nobilis Barthosius de Turkowo ducit testes erga nobilem Bodzantham Newerskÿ: Primus Petrus Krestkowsky, qui cum eo ista nocte iacebat in uno lecto, secundus Vincencius, qui cum eo ista nocte fuit, tercius Swanthoslaus Krzestkowský, qui eciam cum eo fuit in eadem hereditate presens, quartus Andreas, qui eciam scit quod in eadem hereditate fuit et dormivit, quintus Przesdrew, qui eciam scit, quod in eadem hereditate dormivit, sextus Thomas Buszewsky, qui eciam scit, quod in eadem hereditate dormivit, omnes isti de Krestkowicze dempto ultimo — Rota:

Jʃz yaco ʃzalowal Bodzantha na Bartho
ʃza yʃzbÿ mal. Barthos Jachacz ʃzamoczwa
rth gwaltem przedyego dom yʃcrzelicz nan
a on ʃnamÿ tą nocz ydzen bil. anÿ tego
wczýnil.