Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1420 Pisarz: 34 Numer roty: 1001
Besdrowska — Item Margaretha de Besdrowo olim ducit testes erga Johannem in Besdrowo: primus Johannes Wyslawskÿ, secundus Swanthomir Wislawskÿ, tercius Olbracht Wyslawskÿ, quartus Blisbor Ruseczskÿ, quintus Troyan Ruseczskÿ, sextus Petrassius Grzybowskÿ — Rota:

Jaco to ʃwaczczą yʃze tÿ penądze czʃo Jan
poʃwal geÿ maʃza ʃernewʃkego ty ʃzą ʃgeÿ
oczczyʃnÿ wyʃly yʃą geÿ prawÿ poʃzak