Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1420 Pisarz: 34 Numer roty: 1000
Mlinsky — Item strenuus Nicolaus Splawsky ducit testes erga Jaroslaum de Mliny: primus Nicolaus Tuleczsky, secundus Johannes Silnowsky, tercius Stanislaus Gowarzewsky, quartus Boguslaus Sekyrzeczsky, quintus Janus Gorsky, sextus Tomek Gandkowsky — — — Rota:

Jaco to ʃwaczczą yʃze pan Jaroʃlaw
Mlinʃky yal nadzedzyna pana ʃplawʃke
go ʃzedwema taco dobrima yaco ʃzam
a ʃcreczim podleyʃim przeʃzdzeʃząncz gra
nicz gwaltem J yąl mu Jacuba ʃoltyʃa
ywydzerʃzal nanem pąncznaʃcze grzywen