Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1387 Pisarz: 2 Numer roty: 10
Dominus Czarnkowský iurabit contra Sandzivogium sic:

Jaco mý ʃandziwog kazal ʃwemu ludu
wzøndz dwoye ʃkota ytego vzitek ma