Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1386 Pisarz: 1 Numer roty: 1
Sequitur rota ad testimonium:

Jacoʃm przitem bil gdze Sandziwo<...>
vmouil ʃyeʃʃztem yʃe mal vpominacz p<...>kego o ten dlug gdze bi go nevipomi<...>
mu mal dacz [ʃwich cobil] czʃo lepʃzi zrze<...>