Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 999
Rota:

Jacoʃmÿ przÿtem bili ÿʃatą granicza
ranczili ÿze tÿ wʃÿtkÿ Copcze czʃʃo ÿe
pan Barthoʃʃ nÿne zaÿal [ʃ] Sutÿ mÿe
dzÿ Smilowem a Drzewczem ([ale]) ([nyemedzy]) ([Pone
czem ]) ÿ ʃprawa
wÿʃlÿ


Item Sobek Zythoweczskÿ ducit duos nobiles erga dominum Barthosium Socolowský: primus Bernhardus Mirzewsky, secundus [Belcze] Belczek Rocossowskÿ — — —