Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 998
Rota Mroczconis*:

Jacom newranczÿl Marczina wranko
yemʃtwo przeczÿwo Abramowý dz
banʃkemv a nÿm go rzekl przed ʃandem
wÿprawicz


Item dominus Mroczko erga Martinum de Chobyenicze ad proximos terminos particulares peremptorie sic iurabit.