Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 997
Item Wýssek Wyschek Cotwicz Cotwycz Zgrowskÿ Zegrowsky ad proximos terminos particulares peremptorie erga Nicolaum Czaczskÿ Czaczsky sic iurabit. — Rota:

Jaco czʃʃo moý ludze wcządzalý wlodarza
Czaczʃkemv to vcządzalý wmem leʃʃe pra
wem a[nÿ](on) rwą chmel