Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 996
Item Pelka de Grzybno Grzybno ad proximos terminos particulares peremptorie sic iurabit erga [Paulum] *{Paulum}*, {Mathiam dictum} Cowalik Cowalyk, Jacobum, Paulum et Jacobum kmethones de Crosna. — Rota:

Taco etc. Jaco czʃʃo zaÿanl moÿ chleboÿeczcza
konÿe Pawlowÿ Jacubowy Maczeÿewÿ a
Jacubowý kmeczem z Croʃn to zaÿanl na
mem naprawem w zagaÿone lancze