Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 994
Item rota testium domini Rydzinskÿ:

Jaco pan Sczepan [ne kazal ʃwe czeladzÿ] nÿe wÿrzandzÿl ʃwe czeladzÿ [v] vczinicz gwal
tu [nadzedzine] Janowÿ a Micolayewÿ na [ghil]
nagich dzedzÿna anÿ kazal [gich] (Micolaya ) yancz anÿ
czirnar Jandrzÿch wtÿ czaʃʃÿ ÿego Burgrabÿą byl anÿ chleboÿeczcza


Item dominus Stephanus Rydzinský ducit testes contra Johannem de Golina: primus Albertus Morawczewsky, secundus Stanissa Racziborowsky, tercius Stanislaus Czelusczinsky, quartus Nicolaus Czelusczinský, quintus Janusius Sulewsky, sed est frater suus, isto non vult perdere, sextus Ruprecht Bolcz de Gostina.