Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 993
{Item} rota {testium} domini abbatis contra eundem:

Jaco to ʃwatcza ÿze Michal ÿal zyednÿm taco
drobrim ÿaco ʃzam aʃtrzeczÿm podleyʃʃÿm
na [ÿego] ([w]) (xandza) (opatową) dzedzyna ÿ ʃʃekl [naÿn y da] trzÿ ʃczýrz
bini wgego mecz gwaltem [y dral] ÿdral yego capiczą


Item dominus abbas Wyelenensis [de Przemanth] ducit testes erga Michaelem Szecowskÿ: primus Janusius de Popowo, secundus Janusius [Kÿh] Kÿg, tercius Michael Egeler, quartus Nikel Adam, quintus Nicolaus sartor, sextus Michael Adam. Pendet terminus ad primos terminos particulares solubiles secundum ius.