Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 992
Item Michael Szecowský ad proximos terminos particulares solubiles peremptorie erga abbatem de Przemanth sic iurabit. — Rota:

Jaco czʃʃo namÿą xancz opath zalowal abych
mv [zdzewanczÿ] ʃʃamo dzewanth w przeman
cze [G]gwaltownÿe trzý ʃʃzeký (wpodwoÿv) vczÿnil tegoʃm
ÿa nevczÿnil anÿ nýgednego gwaltv