Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 987
Alia rota:

Jaco czʃʃo namýą panÿ zalowala abych
ʃʃzeczÿ mÿal czʃʃo bÿ kv nÿe przÿʃluchalÿ
to mÿ trzÿ ʃʃzeczÿ panÿ ʃtaroʃczÿna vrad
ʃka pozÿczÿla a pan Cunrad [ÿedne] dw