Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 986
Item rota Donyn. Pendet terminus ad terminos generales:

Jako czʃʃo panÿ namÿą zalowala a bych
ÿeÿ dzeʃʃancz [k] wÿeprzew zabil albo dal
zabicz czʃʃobÿ na nÿą przyʃluchalÿ ÿaco
dzeʃʃancz grzywen tegoʃÿa nÿe wczÿnil


Idem cum eadem. Item veniens ministerialis recognovit, quod dominus Donyn debite iuravit circa crucem erga dominam Margaretham matrem ipsius pro sartagine caldaribus, in quibus cervisia braxatur in castro pro caldaribus magnis et parwis domesticis doleis, pellibus, cistis et ollis ferreis et pro aliis rebus et fecit ipsum iustum, super quo adiudicatum solvit. Item rota domini Donyn ad proximos terminos generales in Cosczan.