Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 985
Rota:

Jaco wem otem ÿaco Jan wilkonʃkÿ
a pach ʃÿn ÿego ne bilÿ w dzerzemyv
(tey) (zaʃtawy) mimo trzy lath a druge trzy lata ʃtim liʃtem anÿ na tą zaʃtawą czʃʃoʃ ten
h liʃt omawÿa pyenądzÿ pozyczalÿ


Item Nicolaus de Soldri Scholdry ducit testes erga Miroslaum Myroslaum de Cromolicze Cromolycze: primus Johannes Chirzina Chyrzyna, secundus Nicolaus Chalawský, tercius Mathias Chalawskÿ, quartus Budzywogius Chalawskÿ, quintus Mathias Borowskÿ, sextus Nikel Nickel Borowskÿ, omnes sciunt de isto.