Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 984


Jacoʃm przÿtem bil kedÿ panÿ Thomiʃlawa
Jezerziczʃka [g] mýerzÿla ÿroʃdzelila ʃpanem
Jandrzeyem dzedzÿną Jezerzicze a potem po
(myerzynyv) yroʃdzelenÿv wÿtrzÿmala ʃpocoÿne trzylata
...


Tochna de Jezerzicze ducit testes erga Borconem de Grisina Grizina: primus Olbracht de Rubea Ecclesia, fuit presens, secundus Gywan Carninský, tercius Petrasius Popowský, quartus Pÿotrek Szekirka, quintus Januss Cluczewskÿ, sextus Johannes Wycząscowskÿ.