Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 980
Item Czema Lubyathowskÿ metsextus {ad proximos terminos particulares} secundum ius erga Olbrachtum de Ruffa Ecclesia, Martinum Crzyzanowský, Czemam Jezerskÿ et Andream Carchowskÿ octuaginta marcas dampni debet periurare. Ad minus potest, sed ad magis non. — Rota:

Jaco one [zaplaczene] wÿprawýene dzedzicz
ʃtwa ÿaco gich liʃt [omyą] omawýa gem
ʃcodzen LXXX grzýwen ...