Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1398 Pisarz: 8 Numer roty: 98
Nota testes, quos ducit Johannes Czepurszky contra Adam de Dimaczevo: primus Bodzatha Comorniczky, Jarisz de Cameneuicze, Petrassius eciam de Cameneuicze, Bartholomeus de Chomanczicze, Wyrzbanth de Staralanka. Dobeslaus [Swekoka] Swecothka. — Rota:

+ Iʃz to ʃwathczÿmÿ iaco Adam podalʃzø
Janovÿ wpenandzech potczøʃzø. gdzebigi
coli vczandzacz mogl oyego penødze