Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 979
Rota Guasde:

Jaco otem wÿem Jaco Januʃʃ vnączʃkÿ wząl
pyotrowý guaʃdze coÿn ÿaco oʃim grzýwen [gr] (groʃʃy)
ʃczÿt a ʃamoʃtrzal yaco kopa a byalych ramb
yaco ...


Item Gwasda ducit testes erga Janusium Vnanczský Vnyączsky: primus Stanislaus Cuczinský, scit de isto, secundus Paulus Cuczinský, scit de isto, tercius Mathias Pudlyscowský Pudlisscowsky, quartus Adam Pÿanowsky, quintus Nicolaus Pÿanowskÿ, sextus *Albertus* Chorangwicz Lasczinskÿ — — —