Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 974
Rota:

Jaco tho ʃwatcza Jaco wÿprawÿ vnýe ne
oʃtalo ÿaco X grzÿven [bo] (ÿʃe) dana zną
do one zeme


Item Agnes Dlonska erga eundem: primus *Laurencius* Lassczinský Lasczinòky, secundus Johannes Goreczskÿ Gorzeczsky, tercius Michael Rogowský, quartus Mathias Pudlisscowský, quintus Walczerzs Wal[tz]czerzs Lasczinskÿ, sextus Janusz Januss Abstacz olim Conarzewskÿ.