Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 970
Rota *Gawronskÿ*:

Jaco Marczÿn Gawronʃky ne ʃwlekl Je
zora gwaltem ... gerlaʃʃinowÿ ...
... Rÿbacow ʃtoÿącz ʃnÿm w prawÿe


Item Martinus Gawronský ducit testes erga Petrasium Gerlassÿn de Ostrow: primus Laurencius de Wlawa, secundus Martinus de Parzenczewo, tercius Stoÿslaw de Jaroslawký, quartus Derslaus Wsczele olim heres in Wyescziczino, quintus Laurencius Vangrzynowskÿ, sextus Miroslaus de Prussÿ.