Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1422 Pisarz: 18 Numer roty: 969
Socolowsky cum Zythoweczsky Item dominus Barthosius Socolowský remansit erga Sobconem Zythowÿeczský Zythoweczsky pro graniciebus inter Ponecz, Drzewcze et Oporowo sic, quod feria quinta a die hesterna per tres septimanas idem dominus Barthosius cum proconsule et consulibus de Ponecz debet iurare et iurans quocunque ibit, vel equitabit, ibi erunt granicie inter hereditates preseriptas perpetue. — Rota:

Jaco [czʃʃo] kand ÿedzem albo gÿdzem tand
ÿeʃt prawa granicza mÿedzÿ poneczem
drzewczem a Oporowem ÿ ʃtara dawna wý
ʃla