Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1422 Pisarz: 18 Numer roty: 968
Rota testium infrascriptorum Alberti erga Michaelem:

Jaco to ʃwyatcza Jaco woczech paʃʃirzbicz
ʃký nye byezal gwaltem w dwor My
chalow y ne ʃʃekl yego wroth