Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1422 Pisarz: 18 Numer roty: 963
Pro dampnis:

Jaco onÿe [z] wýprawyene pÿenądzý pana
Barthoʃʃa od zyda Mýchala ÿem Sco
dzen XV grzÿwen ...