Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1398 Pisarz: 8 Numer roty: 96
brak łaciny

+ Jaco Gardotha nevyal Sya
roczyna domu ynepobral Alby
novich cony