Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1422 Pisarz: 18 Numer roty: 959
Poznania. Rota Hermani de [roc gli] Grochoweÿ:

... Jaco hermanov oczecz y on poyego oczczu vÿ
dzerzal tą cząʃcz czʃʃo ÿą ma [gi] w grochoweÿ
XXX lath ʃpocoÿne ÿlyʃtÿ mÿal na nÿą ale
mv zgorzalÿ