Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1422 Pisarz: 18 Numer roty: 958
Poznania. Rota Wlodak D[r]anbrowsky ad proximos terminos particulares peremptorie erga Barthosium de Minori Dupýewo kmethonem. — Rota:

[It] Jaco czʃʃom zaÿąl LX ʃcothu przeʃʃ troÿ
ga Barthoʃʃzewÿ tom zaÿąl na ʃweÿ dze
dzÿne na danbrowe tu gdzem zapowÿe
dzal