Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1422 Pisarz: 18 Numer roty: 957
Rota:

Jaco to ʃʃwantcza Jaco Zacharias [C] z cz
machowa nÿe rzekl Jaʃʃzewÿ abÿ gÿ
chczal ʃzchowacz ku pozedze dobrze
przeczÿwo Bÿenakowÿ luboʃʃinʃkyem
mv


Item Zacharias Czmachowskÿ ducit testes erga Bÿenak Lubossinskÿ: primus Przeczslaus Lutomský, secundus Czema Bÿeleÿewskÿ, tercius Stephanus Pozarowský, quartus Przÿbek de Zlotkowo, quintus Chwalantha Lubiczskÿ, sextus Thoma Nosalewskÿ.