Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1422 Pisarz: 18 Numer roty: 956
Rota testium Gątkowskÿ:

Jaco to ʃwatczą Jaco [thą drogą] (ta) (droga) o kto
rąʃʃ Gantkowʃkÿ na pana Splaw
ʃkyego zalowal tą wÿtrzýmal XXXX
lath ʃpocoÿem [a] ÿ ÿą yeʃdzono cu
mʃʃzy a moʃt trzy latha a othą gÿ
drogą [ÿonoʃt] (ÿomoʃt) nÿgdÿ ne proʃʃÿl


Item Nicolaus Gantcowský ducit testes erga dominum Nicolaum Splawský: primus Czaslaw de Grabowcza, secundus Jan Dzeczmarowskÿ, tercius Jan Pÿotrowský, quartus Vincencius de Crzestcowicze, quintus Jan Wÿelzinský, sextus Albertus filius Czaslawow. — — —