Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1422 Pisarz: 18 Numer roty: 955
Rota testium Gawronskÿ:

Jaco Marczin nye dal czągnącz na
Jezerze pana [Gwronʃkÿego ] (Gerlaʃʃina ) [anÿ tamo
XVI] XVI [przelamby] ([przelam]) (przeramli) a XXV loketh (na) (ÿego) (z) (Szeʃczÿ) (nacze) (rÿbacow) anÿ
tamo yego ludzÿ byli anÿ yego ʃʃzecz anÿ
tego vzytek mÿal


Item Martimus de Gawrony ducit testes erga Petrum Gerlassy: primus Nicolaus Sampson de Kadzen, secundus Stephanus de Wlawa, tercius Martinus de Crzyzanowo, quartus Janussius Szoltrsky, quintus Johannes Chyrzyna de Chalawy, sextus Nicolaus de Lobze. — Rota: